Um MVA

Þrír eigendur standa að baki MVA ehf. Það eru þeir  Jón Arnórsson, Stefán Þór Vignisson og Tómas Bragi Friðjónsson.

MVA ehf. hefur starfað frá árinu 2014 en þá sameinuðu nokkrir aðilar úr verktakageiranum krafta sína og stofnuðu eitt fyrirtæki.

Frá stofnun hefur MVA eflst og stækkað jafnt og þétt. Undanfarið hafa um fjörtíu starfsmenn unnið hjá fyrirtækinu á ársgrundvelli.

Í desember árið 2020 festi MVA kaup á einingaverksmiðju sem staðsett er í Fellabæ á Fljótsdalshéraði  og tók formlega við rekstri hennar 1. mars 2021. Það er sérstakt ánægjuefni að starfsmennirnir sem unnu  áður í einingaverksmiðjunni komu til starfa hjá MVA og   bera áfram  þekkingu og reynslu. Við þetta fjölgaði starfsmönnum MVA og urðu þeir hátt í fjörutíu á árinu 2021. MVA ehf hefur að skipa öflugum starfsmönnum, stjórnendum og tækjabúnaði. Við kaupin sköpuðust ný og spennandi tækifæri á byggingamarkaðinum.

Jón Grétar Traustason er rekstrarstjóri einingaverksmiðju og tekur á móti fyrirspurnum og beiðnum á netfangið jongt@mva.is og í síma 843 8811.

Tómas Bragi Friðjónsson er yfirmaður framkvæmda og tekur á móti fyrirspurnum og beiðnum um önnur verk á netfangið tomas@mva.is og í síma 860 3535.

Framleiðslustjóri einingaverksmiðju er Magnús Ástráðsson. 

MVA er einnig á útboðsmarkaði og starfar víða um Austurland að fjölbreyttum verkefnum. Verkefnastjórar og verkstjórar sem stýra þeim verkum  eru Stefán Vignisson, Jón Arnórsson, Arnór Steinar Einarsson, Magnús Sigurðsson, Björn Sigtryggsson, Guðmundur Heiðar Eyþórsson og Róbert Sigurbjörnsson

Skrifstofa MVA ehf er í Kaupvangi 3a efri hæð, þar hafa aðsetur framkvæmdastjóri félagsins,  Magnús Baldur Kristjánsson , baldur@mva.is, sími  888 0910,  Sesselja Ásta Eysteinsdóttir fjármálastjóri, sesselja@mva.is, sími 898 1266 og Brynjar Gauti Snorrason sérfræðingur rekstrarsviðs brynjar@mva.is sími 868 3413

Hægt er að senda fyrirspurnir á mva@mva.is.

 

Hlutverk

Að koma að uppbyggingu á Austurlandi og víðar.

Að þjónusta bæði einstaklinga og fyrirtæki.

Að vera atvinnuskapandi fyrir svæðið.

Stefna

Að vera leiðandi á byggingamarkaði og mæta þörfum markaðarins fyrir framkvæmdir af ýmsum toga.

Veita góða og leiðbeinandi þjónustu og standast tímaáætlanir.

Að vinna að endurvinslu og umhverfisvernd.

Vera með gott skipulag og gott starfsfólk sem býr yfir þekkingu og reynslu á þessum sviðum. Hlúa vel að starfsfólki bæði með aðstöðu og búnaði.

Framtíðarsýn

Að vaxa í takt við eftirspurn á markaði.

Að MVA ehf verði í fremstu röð að tileinka sér nýjungar bæði í byggingariðnaðinum og í umhverfismálum.

Að þróa nýjungar í steypu og einingum.

Jafnlaunastefna

MVA einsetur sér að gæta jafnræðis við launaákvarðanir, þannig að kynjum sé ekki mismunað og laun ákvörðuð á sama hátt fyrir allt starfsfólk MVA.

Öll kyn skulu fá jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að kynbundinn launamunur sé ekki til staðar eða myndist hjá fyrirtækinu.

MVA mun gæta þess að uppfylla kröfur laga nr 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Öllum starfsmönnum sé tryggð sömu tækifæri til starfsþróunar og endurmenntunar og að öll kyn eigi jafna möguleika í starfi hjá fyrirtækinu óháð kyni, aldri, uppruna eða öðrum óviðeigandi þáttum.

Jafnlaunastefna er á ábyrgð framkvæmda- og fjármálastjóra MVA.

Stjórnendur MVA skulu a.m.k árlega rýna jafnlaunakerfið og árangur þess og með tilliti til niðurstaða úr launagreiningu setja fram jafnlaunamarkmið til að vinna eftir.